Monday, June 8, 2009

Trying to exist

Өөрийгөө хүнээс үхтлээ харамлах

Өөрийгөө зөвхөн өөртөө л зориулах

Өөрийн бодлоо өөртэйгөө л хуваалцах

Өвдөж шаналсан ч, баярлаж хөөрсөн ч , чив чимээгүй- Зөвхөн бичих


Бүх зүйл өнгөрчихсөн болохоор “Байсан” гэж бичих

Байгаа зүйлс хэзээ нэгэн цагт “Байсан” л болох

Гэвч зарим нэг зүйл, зарим дурсамж, зарим хүн хүртэл

“Байсан” гэж дурсагддаггүй нь “Хатуу өөдгүй хорвоо”

No comments:

Post a Comment